Nibylandia - Regulamin z nowymi wytycznymi 6.06.2020

Dodatkowy Regulamin (COVID-19)
obowiązujący od dn. 06.06.2020 r.

1. Do Sali zabaw Nibylandia mogą wejść tylko dzieci i opiekunowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych.
(Pracownik Sali ma prawo nie wpuścić osoby, która ma symptomy w postaci kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury)
2. Do Sali zabaw Nibylandia nie mogą wchodzić dzieci oraz opiekunowie, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji.
3. Wszyscy wchodzący na teren Sali, muszą zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Salę zabaw Nibylandia.
(Dzieci do lat 6 nie mają obowiązku dezynfekowania rąk płynem, natomiast zalecane jest mycie rąk mydłem)
4. Przed wejściem na salę zabaw obowiązkowo należy zdjąć obuwie i zmienić skarpetki na czyste.
5. Podczas pobytu na terenie Sali, prosimy o częste mycie rąk opiekunów jak i dzieci.
6. Opiekunów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.
7. Od godziny 14:15 do 14:45 następuje przerwa techniczna, podczas której będzie przeprowadzona dezynfekcja.
8. Opiekunów prosimy o utrzymywanie dystansu między sobą min. 2 metry.
9. Dzieci nie mogą wnosić na teren Sali zabaw własnych zabawek i innych domowych przedmiotów.
10. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, konieczne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Nibylandia - świat zabaw dla dzieci

ul. Nickla 117 A
41-908 Bytom

Zapraszamy codziennie w godzinach

- Poniedziałek-Piątek: 12:00-19:30
- Sobota: 11:00-19:30
- Niedziela: 11:00-19:30
Okres wakacyjny: od czerwca do sierpnia sala czynna od 15.00 do 19.30 we wszystkie dni

Telefon komórkowy

E-mail

kontakt@nibylandia.bytom.pl

Na Państwa e-maile odpowiemy w ciągu 24 godzin!

Sala Zabaw Nieczynna do odwołania !