Pamiętaj o obowiązującym w Naszej sali Reżimie Sanitarnym !