UWAGA! W okresie letnim Sala zabaw czynna od godziny 15:00.
| Regulamin Nibylandii

 1. Sala zabaw jest przeznaczona dla dzieci w wieku do lat 12.
 2. Rodzicu pamiętaj, że dziecko ciągle pozostaje pod twoją opieką. Zwracaj uwagę w jaki sposób się bawi. Odpowiedzialność za dziecko i za szkody przez nie wyrządzone ponoszą rodzice/opiekunowie
 3. Dorośli korzystają z sali bezpłatnie, ale w zamian powinni chociaż 5 minut bawić się z dzieckiem - najlepiej własnym.
 4. Każde dziecko ma obowiązek wspaniale się bawić i posiadać ważny bilet
 5. Na terenie sali zabaw przebywamy w butach ochronnych zakupionych w sali zabaw lub skarpetkach (rajstopach). NIE WCHODZIMY BOSO.
 6. Ze względów bezpieczeństwa prosimy zadbać o to, by dzieci nie żuły gumy, nie miały kolczyków, smyczy na szyi, pasków ostrymi klamerkami itp.
 7. Wszystko z kieszeni wyciągamy i zostawiamy w szatni. Radzimy też zdjąć okulary – zjeżdżalnię łatwo zobaczyć.
 8. Wartościowe rzeczy, obuwie zostawiamy w szatni lub w szafce. Kluczyk do szafki wydaje personel Sali zabaw.
 9. W Sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w kawiarence i tylko w miejscach do tego przeznaczonych (kawiarenka, sale urodzinowe)
 10. Na trampolinie może przebywać maksymalnie troje dzieci w wieku do lat 6 lub jedno starsze dziecko.
 11. Wspinanie się po cienkich siatkach ZABRONIONE pod karą zaplatania nowej siatki.
 12. Zjeżdżalnie są JEDNOKIERUNKOWE, nie wchodzimy nimi pod górkę - grozi kopniakiem!
 13. Rodziny biorące udział w programie „Rodzina 3+” po okazaniu karty obowiązuje cennik promocyjny.
 14. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka, lub skrócić jego czas zabawy jeśli swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci lub sprzętu.


| Regulamin Urodzin

 1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 2. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki gotówką w kwocie nie mniejszej niż 20zł.
 3. Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest do 3 dni.
 4. Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna.
 5. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna sala urodzinowa. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 3 h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 6. Minimalna liczba gości to 5 osób (bez solenizanta). Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 5 dzieci (dotyczy Pakiet „podstawowy” i pakiet „Piotruś Pan”. Przy Pakiecie „Dzwoneczek” minimalna ilość gości 8 zapłaconych wejść. Solenizant ma wstęp darmowy.
 7. Wejście na urodziny jest możliwe na 15 minut przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej pod warunkiem obecności solenizanta wraz z rodzicami.
 8. Rozliczenie za zorganizowaną imprezę urodzinową następuje na 15 minut przez zakończeniem imprezy.
 9. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami
 10. NIBYLANDIA Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali poza szatnią.
 11. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.
 12. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 13. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do sali zabaw NIBYLANDIA.
 14. Zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
 15. Opuszczenie Sali zabaw z imprezy urodzinowej następuje nie później aniżeli 15 minut po zakończeniu ustalonego czasu. Przekroczenie tego czasu jest jednoznaczne z rozpoczęciem naliczania czasu pobytu na Sali zabaw zgodnie z cennikiem za rozpoczęte pół godziny.
 16. Nie prowadzimy rezerwacji stolików dla rodziców dzieci przebywających na urodzinach.
 17. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 18. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali zabaw NIBYLANDIA.

Pobierz regulamin: